0902.835.333    utemcv@novasoft.vn

CLOUD HOSTING LINUX

Dịch vụ Hosting Linux của Novasoft sử dụng ổ cứng SSD, công cụ quản trị Hosting (Control DirectAdmin), hiệu năng mạnh mẽ dễ sử dụng.

 

SEMI 1 - LINUX Thêm lưu lượng lưu trữ cho trang web phát triển
60.000
VNĐ / THÁNG
1.000 MB dung lượng lưu trử SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm đến 12 tháng sử dung khi
nâng cấp hoặc gia hạn 2 năm trở lên. 
SEMI 2 - LINUX Tăng lưu trữ, email và băng thông
120.000
VNĐ / THÁNG
2.000 MB dung lượng lưu trử SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm đến 12 tháng sử dung khi
nâng cấp hoặc gia hạn 2 năm trở lên.  
PRO 1 - LINUX Thêm website và không còn lo về băng thông
150.000
VNĐ / THÁNG
3.000 MB dung lượng lưu trử SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm đến 12 tháng sử dung khi
nâng cấp hoặc gia hạn 2 năm trở lên.  
PRO 2 - LINUX Lưu lượng truy cập và địa chỉ email không giới hạn
220.000
VNĐ / THÁNG
5.000 MB dung lượng lưu trử SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm đến 12 tháng sử dung khi
nâng cấp hoặc gia hạn 2 năm trở lên.  
NOVA - LINUX Lưu lượng truy cập và địa chỉ email không giới hạn
350.000
VNĐ / THÁNG
8.000 MB dung lượng lưu trử SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm đến 12 tháng sử dung khi
nâng cấp hoặc gia hạn 2 năm trở lên.  
SUPER NOVA - LINUX Dành cho doanh nghiệp có nhiều trang web
400.000
VNĐ / THÁNG
15.000 MB dung lượng lưu trử SSD
Băng Thông không giới hạn
Miễn phí chứng thư số SSL
Tặng thêm đến 12 tháng sử dung khi
nâng cấp hoặc gia hạn 2 năm trở lên.